Akcininko sprendimas padidinti UAB įstatinį kapitalą nekilnojamuoju turtu