Akcininkų susirinkimo protokolas dėl finansinės atskaitomybės patvirtinimo