VAS dėl metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo