Isakymas-del-seimos-turto-naudojimo-imones-veikloje