Pažyma apie suformuotą ir apmokėtą įstatinį kapitalą