Vadovo pažyma dėl akcijų pardavimo procedūros įvykdymo