Valdybos sprendimas dėl vadovo ir valdybos pirmininko paskyrimo