Vienintelio UAB akcininko sprendimas įstatinio kapitalo didinimui