Vienintelio akcininko sprendimas įstatinio kapitalo didinimui