Seime - įstatymų paketas dėl verslo priežiūros - Teisės Vartai

Seime – įstatymų paketas dėl verslo priežiūros

seimas2014-11-13 Seimo posėdyje pateiktas Teisingumo ministerijos parengtas įstatymų projektų paketas, kuriuo siūloma trijų verslo priežiūrą vykdančių institucijų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos ir Lietuvos metrologijos inspekcijos vykdomą veiklą konsoliduoti vienoje priežiūros institucijoje – Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje (VVTAT). Konsolidacijos proceso metu planuojama atsisakyti net 25 vadovaujančių pareigybių.

„Prijungus šias dvi institucijas prie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, ne tik būtų sutaupyta 1,2 mln. litų, bet ir efektyviau iš rinkos būtų pašalinami nesaugūs produktai, spartesni taptų vartotojų skundų bei verslininkų konsultavimo procesai, paprastesnė būtų ir ginčų sprendimo ne teisme tvarka“, – sako teisingumo ministras Juozas Bernatonis.

Visos šios institucijos yra įtrauktos į bendrus procesus rinkos priežiūros ir vartotojų ir verslininkų ginčų sprendimų srityse, todėl tarp jų vyksta nuolatinis susirašinėjimas, kuris ilgina administracinius ir ginčų sprendimo procesus, neefektyviai naudoja darbuotojų išteklius ir didina administracinių ir ginčų sprendimų procedūrų administracinius kaštus. Vartotojai ir verslininkai yra priversti atskirai gilintis į šių institucijų kompetenciją ir bendrauti su skirtingomis institucijomis skirtinguose proceso etapuose. 

Konsoliduota institucija centralizuotai atliktų ir bendrąsias funkcijas (veiklos planavimas, personalo administravimas, finansinių išteklių apskaita ir ataskaitų rengimas ir kt.) bei turėtų teritorinių padalinių tinklą, kurį sudarytų sujungti VVTAT, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos ir Lietuvos metrologijos inspekcijos teritoriniai padaliniai. Konsolidacijos proceso metu planuojama mažinti pareigybių, vykdančių bendrąsias funkcijas, skaičių 7 procentais. 

Šiuo metu teisinę metrologinę priežiūrą pavesta atlikti Metrologijos inspekcijai, ne maisto produktų priežiūrą – Valstybinei ne maisto prekių inspekcijai. VVTAT pavesta koordinuoti teisės aktų, reglamentuojančių produktų saugą, įgyvendinimą, atlikti produktų saugos priežiūros duomenų analizę pagal jai priežiūros institucijų teikiamą informaciją, skelbti informaciją apie iš rinkos šalinamus pavojingus produktus, pagal priežiūros institucijų pateiktus patikrinimų protokolus nagrinėti ir skirti nuobaudas už teisės aktų pažeidimus. 

VVTAT taip pat atlieka vartotojų ir verslininkų ginčų ne teismo tvarka nagrinėjimą. Ginčų nagrinėjimo proceso metu VVTAT nuolat bendradarbiauja su Valstybine ne maisto produktų inspekcija, Lietuvos metrologijos inspekcija, kurios teikia išvadas dėl vartotojų ir verslininkų ginčų objektų.

Teisingumo ministerija

 

Naujienlaiškiai
Informacija