Prezidentė teikia Aukščiausiojo Teismo skyrių pirmininkų kandidatūras