Supaprastinama bausmių ir kardomųjų priemonių vykdymo procedūra tarp ES šalių - Teisės Vartai

Supaprastinama bausmių ir kardomųjų priemonių vykdymo procedūra tarp ES šalių

web_tmNuo kitų metų balandžio 1 d. kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse nuteistų Lietuvos gyventojų bausmės vykdymas galės būti paprasčiau ir greičiau perduotas mūsų šaliai, o nusikaltimus Lietuvoje padariusių svetur gyvenančių asmenų – jų valstybių kompetentingoms institucijoms. 

Seimui priėmus įstatymą „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“, bus nustatyta paprastesnė ir spartesnė nuteistų asmenų perdavimo tvarka tarp ES valstybių. Lietuvos pilietį nuteisusioji kita ES šalis turėtų kreiptis į Lietuvą, kad būtų pripažintas tos šalies teismo priimtas nuosprendis. Tokį sprendimą dėl pripažinimo turėtų priimti kompetentingas apylinkės teismas. 

Taip pat asmenys, kuriems Lietuvoje paskirti su laisvės atėmimu nesusiję įpareigojimai, galės laisvai išvykti į kitas ES valstybes, kuriose toliau bus prižiūrimas jiems skirtų įpareigojimų vykdymas. Pavyzdžiui, Lietuvos pilietį galės prižiūrėti Vokietijos probacijos tarnybos, jeigu jis toje šalyje gyveno iki nuosprendžio priėmimo. 

Įstatyme yra numatytos kelios išimtys, kuomet Lietuva galės nepripažinti kitose ES valstybėse paskelbtų nuosprendžių. Nuosprendis Lietuvoje nebūtų pripažįstamas ir vykdomas, jeigu padaryta veika pagal mūsų šalies Baudžiamąjį kodeksą nėra laikoma nusikaltimu ar baudžiamuoju nusižengimu; jei pagal mūsų šalies įstatymus yra suėję nuosprendžio vykdymo senaties terminai, jei nuteistajam iki laisv4s at4mimo bausmės pabaigos liko mažiau kaip 6 mėnesiai ir t.t. 

Šis teisės aktas priimtas siekiant į nacionalinę teisę perkelti kai kuriuos Europos Sąjungos Tarybos pamatinius sprendimus. Priimtas įstatymas numato apribojimą, kad jis bus taikomas tik po 2011 m. gruodžio 5 d paskelbtiems nuosprendžiams, kuriais paskirta reali laisvės atėmimo bausmė. Iki šios datos priimti nuosprendžiai taip pat galės būti priimti vykdyti Lietuvoje, tačiau jų atžvilgiu bus vadovaujamasi tarptautinių sutarčių nustatyta tvarka, galiojusia iki šiol. 

Teisingumo ministerijos duomenimis, gautais 2013 m. iš Lietuvos Respublikos atstovybių kitose ES valstybėse narėse, tuo metu šių valstybių įkalinimo įstaigose laisvės atėmimo bausmę atliekančių arba suimtų Lietuvos piliečių buvo apie 900 (460 – Jungtinėje Karalystėje; 196 – Ispanijoje; 96 – Prancūzijoje; 65 – Švedijoje; 51 – Airijoje; 23 – Austrijoje; 12 – Latvijoje; 6 – Estijoje). 

Šis Seimo priimtas įstatymas įsigalios nuo 2015 m. balandžio 1 d.

Su priimtu įstatymu galima susipažinti internete.

Nuoroda: Teisingumo ministerija

 

 

Naujienlaiškiai
Informacija