Teisininkų paslaugos - Teisės Vartai

Teisininkų paslaugos

Teisininkų paslaugos – jas butų galima suskirstyti į dvi pagrindines grupes, t.y.:

Šiame straipsnyje nebus kalbama apie kitus teisės srities specialistus, kurie nėra laikomi teisinių paslaugų teikėjais: teisėjai, notarai, antstoliai, prokurorai ir pan. Šios specialybės labiau yra susijusios su valstybės funkcijų vykdymu, o ne privačių teisinių paslaugų teikimu.

Teisininkų paslaugos

Teisininko paslaugos – advokatų paklausa bei veikla

Tam tikras teisines paslaugas (teisinės konsultacijos, teisinių dokumentų parengimas, teisinių išvadų surašymas ir pan.) gali suteikti tiek advokatai, tiek teisininkai (teisinių paslaugų įmonės). Tačiau yra sritys, kuriose paslaugas gali suteikti tik advokatai: būti gynėjais baudžiamojoje byloje, būti fizinių asmenų atstovais teisme pagal pavedimą ir pan. Šiose srityse teisinių paslaugų įmonės nusileidžia advokatams. Verta paminėti, kad praktikoje dažnai pasitaiko atveju, kad teisinių paslaugų įmonės minėtose srityse (kuriose negali klientui atstovauti pačios) naudojasi advokatų paslaugomis. Aišku, neteisminėse institucijose bei su fiziniais ir/ar juridiniais asmenimis klientui pagal įgaliojimą gali atstovauti ir teisininkai (teisininkų kontoros darbuotojai). Papildomai galima pridurti, kad pagal Administracinių teises pažeidimų kodeksą administracinėje byloje klientą gali atstovauti ir teisininko specialybę turintys asmenys (ne tik advokatai ar jų padėjėjai).

Advoktų veikla yra griežtai reglamentuota (advokatu gali tapti tik aukštąjį universitetinį teisės magistro laipsnį turintis asmuo, turintis atitinkamą darbo stažą bei išlaikęs advokatų egzaminą), advokatų veiklai keliami specifiniai profesinės etikos ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimai. Teisės aktai advokatams numato jų  veiklos garantijas (pvz. advokatas negali būti šaukiamas kaip liudytojas ar teikti paaiškinimus dėl aplinkybių, kurias sužinojo atlikdamas savo profesines pareigas ir pan.). Verta pažymėti, kad advokatai savo veiklą yra apdraudę. Jei klientui padaroma žala, ją atlygina draudimas. Nusižengęs advokatas visuomet svarstomas įgaliotų Lietuvos advokatūros organų ir gali netekti teisės verstis advokato praktika.

Teisinių paslaugų įmonės

Tuo tarpu teisinių paslaugų įmonės savo veiklą vykdo kaip ir bet kokias kitas paslaugas teikiančios įmonės (verslo paslaugų įmones, konsultacinės įmonės ir pan.). Jų veikla nėra specifiškai reglamentuojama, joms nėra keliami teisės aktuose numatyti profesinės etikos ir nepriekaištingos reputacijos standartai. Tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad teisinių paslaugų įmonės teikia prastesnes teisines paslaugas. Kiekvienu konkrečiu atvejų kaip ir advokatą, taip ir teisinių paslaugų įmonę reikia rinktis pagal jų kompetenciją, patikimumą ir teisinių paslaugų sritį.

Naujienlaiškiai
Informacija