Nekilnojamojo turto ir statybų teisė - Teisės Vartai

Nekilnojamojo turto ir statybų teisė

Rating
Kalbos
Sankaitis Legal_logo.jpg

Advokatų kontoroje Sankaitis Legal dirbantys advokatai specializuojasi verslo teisėje ir verslo ginčuose. Sukaupta patirtis, dėmesys klientui, paslaugų kokybė ir rezultatai yra mūsų sėkmės pagrindas. Siekiame tapti ilgalaikiu ir patikimu kliento partneriu, pažinti kliento verslą ir savo darbu prisidėti prie jo sėkmės. Klientams siūlome realius ir efektyvius problemų sprendimo būdus, tuo pačiu aiškiai įvardindami esančias rizikas. Mūsų tikslas – ne sąskaita mėnesio gale, o kliento pasitenkinimas suteiktomis teisinėmis paslaugomis.

E. Ožeškienės g. 11-3, LT-44253
A. Mickevičiaus g. 47-3 , LT-44243
Kęstučio g. 35-6, LT-44307
+370 37 204995+370 37 204995
+370 37 208 661
K. Donelaičio g. 71-2, LT-44245
+370 37 205666+370 37 205666
+370 37 321919
Švitrigailos g. 11M, LT-03228
+370 5 219 9914+370 5 219 9914
+370 5 219 9916
Antakalnio g. 104-2, LT-10201
+370 698 44 415+370 698 44 415
+370 5 2340008
Raudondvario pl. 242
+370 37 384807+370 37 384807
+370 37 384807
Ankštoji g. 3-3, LT-01109
+370 5 262 7188+370 5 262 7188
+370 5 212 2140
Kęstučio g. 86 / I. Kanto g. 18 201 kab
Gedimino pr.37(adresas koresp. Gedimino pr. 35 )
+370 5 205 3300+370 5 205 3300
+370 5 205 3301
S. Žukausko g. 35, LT-09129
+370 5 211 1122+370 5 211 1122
+370 5 243 5550
Rodoma 1 - 20 iš 173 rezultatų


Advokatai – privatūs asmenys, profesionalus teisininkai, teikiantys įvairias teismines ir neteismines teisines paslaugas, įgaliojami veikti klientų vardu (t. y. atstovauti), ginti jų interesus teisme, taip pat kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis.

Advokatai jungiasi į advokatų kontoras arba profesines bendrijas. Advokatų kontoros neturi juridinio asmens statuso.

Advokatų kontorų teikiamos teisinės paslaugos – tai teisės konsultacijos (patarimai teisės klausimais), teisinę reikšmę turinčių dokumentų rengimas, atstovavimas teisės klausimais, gynyba bei atstovavimas bylų procese, kai šie veiksmai atliekami už atlyginimą. Advokatų kontoros turi teisę teikti teisines paslaugas nemokamai, t. y. teikti teisinę pagalbą.

Teisę verstis advokato veikla turi ir advokatų teises ir pareigas įgyja į advokatų, turinčių teisę verstis advokato veikla, sąrašą įrašyti advokatai, kurie turi advokato pažymėjimą.

Kiekvienas asmuo įstatymų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti advokatų kontorą, kuri patartų, jam atstovautų ar gintų jo interesus.

Advokatas neturi teisės būti proceso dalyvio atstovu ar gynėju, jeigu šio proceso dalyvio interesai priešingi tame pačiame procese dalyvaujančių šio advokato tėvų (įtėvių), sutuoktinio (partnerio), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir seserų (įseserių) interesams. Advokatas, kuris yra ar buvo byloje vienos šalies atstovas arba gynėjas, negali būti šioje byloje kitos šalies atstovu ar gynėju. Advokatas negali būti atstovu ar gynėju byloje, kurioje jis dalyvavo kaip teisėjas, arbitras, prokuroras, ikiteisminio tyrimo pareigūnas, privatus kaltintojas. Advokatas taip pat negali būti atstovu byloje, kurioje jis dalyvavo kaip taikinimo tarpininkas (mediatorius). Advokatas negali būti atstovu ar gynėju procese, jeigu tame pačiame procese dalyvauja teisėjas ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas, kuris yra šio advokato sutuoktinis (partneris), vaikas (įvaikis), tėvas (įtėvis), motina (įmotė), brolis (įbrolis), sesuo (įseserė).
Naujienlaiškiai
Informacija