Skelbimai

Pagrindinės veiklos sritys: transporto teisė (vietinis ir tarptautinis keleivių bei krovinių gabenimas oru, jūra ir sausuma), tarptautinė jūrų teisė, sutarčių teisė (visų rūšių tarptautiniai ir nacionaliniai komerciniai ir kitokie sandoriai bei iš jų kylantys ginčai), įmonių teisė, draudimo teisė, bankroto teisė (įskaitant fizinių asmenų bankrotą), deliktinė atsakomybė, statybos teisė, mokesčių teisė, darbo teisė, paveldėjimo teisė, šeimos teisė, nekilnojamojo turto ir žemės teisė, intelektinės nuosavybės teisė, viešieji pirkimai, administracinė teisė, baudžiamoji teisė, užsienio teismų ir arbitražų sprendimų pripažinimas bei vykdymas, atstovavimas sprendžiant ginčus teismuose ir arbitražuose bei ypatingosios teisenos bylose ir kt.Pagrindiniai pasiekimai: atliktas laivybos bendrovių teisinis auditas (angl. legal due diligence); sėkmingi laivų areštų ir skolų išieškojimo teisme ir ne teisme procesai, išspręsti kitokie ginčai, kilę iš laivų remonto, nuosavybės perėjimo ir t. t., sėkmingas bylinėjimasis teisme dėl to; jūrinių laivų registravimas; licencijos gavimas klientui, užsiimančiam griežtai kontroliuojama veikla su naftos produktais; klientų atstovavimas derybose dėl nuostolių atlyginimo, sutarčių keitimo, akcijų, nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo ir t. t.; sėkmingos derybos ir bylinėjimasis su įvairiomis privačiomis įmonėmis bei valstybės institucijomis; įmonių steigimas, pertvarkymas, likvidavimas; sėkmingi užsienio teismų ir arbitražų sprendimų pripažinimo ir leidimo vykdyti Lietuvoje procesai; sėkmingas kreditorių atstovavimas bankroto procese, įskaitant bankroto pripažinimą tyčiniu; sėkmingos derybos su valstybės institucijomis kai kuriais mokesčių, susijusių su intelektine nuosavybe, klausimais; sėkmingos derybos ir ikiteisminis bylinėjimasis (struktūrizuotos įstaigos vidaus ginčų sprendimas) su užsienio valstybės įstaiga, reguliuojančia kai kurias sritis sveikatos apsaugos srityje; sėkmingos derybos aiškinant įvairias komercines sutartis; teisinių nuomonių, vėliau panaudotų kai kuriose valstybės institucijose, rengimas; sėkmingas bylinėjimasis su užsienio kapitalo įmonėmis dėl nuostolių, kilusių iš sutarties pažeidimo, atlyginimo; sėkmingas bylinėjimasis atstovaujant darbdavį dėl nuostolių iš nesąžiningų buvusių darbuotojų priteisimo; sėkmingos derybos ir bylinėjimasis su draudimo bendrovėmis; patarimai klientams sudarant įvairias sutartis, jų ruošimas; sėkmingas užsienio bendrovės, susidūrusios su didelėmis kliūtimis siekiant atgauti pinigus, laikytus viename iš bankrutavusių bankų, atstovavimas; sėkmingas bylinėjimasis su valstybės įstaigomis ir privačiais asmenimis dėl žemės sklypų, esančių griežtai saugomoje teritorijoje ir kt.Kvalifikacija nuolat tobulinama vietinės reikšmės ir tarptautiniuose seminaruose, konferencijose bei mokymuose, rengiamuose įvairių Lietuvos ir užsienio organizacijų, skaitant paskaitas įvairiais teisiniais klausimais ir pan.Darbo kalbos – lietuvių, anglų, rusų.Teisinės paslaugos teikiamos neapsiribojant jokiu teritoriniu principu, išskyrus atvejus, kuomet tai neįmanoma ar nesuderinama su konkrečios valstybės ar tarptautiniais teisės aktais.

Žilvinas Brazaitis (teisininkas)

  • Kaunas
  • |

0m. patirtis