Notarų įkainiai (paslaugos nuo 3 EUR) - Teisės Vartai

Notarų įkainiai

Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas dydžiai yra griežtai sureguliuoti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1R-329 „Dėl teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. 57 „Dėl notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinųjų dydžių patvirtinimo“ pakeitimo. Minėtame įsakyme yra nurodyti visi notarinių paslaugų įkainiai ir jų ribos. Taigi, visi notarai vadovaujasi minėtais dydžiai ir negali nuo jų nukrypti. Galime pateikti kai kurių notarinių veiksmų kainų pavyzdžius. Notarų įkainiai:

už nekilnojamojo daikto perleidimo, perdavimo už turtinę skolą (skolos padengimo) ar turto perleidimo už rentą sutarties patvirtinimą 0,45 procento nuo sumos, bet ne mažiau kaip 28,96 Eur ne daugiau kaip 5 792,40 Eur
 už nekilnojamojo daikto dovanojimo sutuoktiniui, tėvams, vaikams (įvaikiams), seneliams, vaikaičiams ar mainų tarp šių asmenų sutarties patvirtinimą  14,48–23,17 Eur
 už nekilnojamojo daikto hipotekos patvirtinimą nuo 0,2 iki 0,3 procento nuo daikto vertės
 už vertybinių popierių (akcijų ir pan.) perleidimo sutarties patvirtinimą  nuo 0,4 iki 0,5 procento nuo perleidžiamų vertybinių popierių perleidimo sumos, bet ne mažiau kaip 14,48 Eur ir ne daugiau kaip      5 792,40 Eur
už pinigų, vertybinių popierių, teisių dovanojimo sutuoktiniui, tėvams, vaikams (įvaikiams), seneliams, anūkams ar mainų tarp šių asmenų sutarties patvirtinimą  8,69–17,38 Eur
 už vekselio patvirtinimą   15–30 Eur
už įgaliojimo patvirtinimą sutuoktiniui, tėvams, vaikams 2,90 Eur 
už įgaliojimo patvirtinimą kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims 5,79–14,48 Eur
už testamento patvirtinimą 5,79–28,96 Eur
už paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą į nekilnojamuosius daiktus, už Europos paveldėjimo pažymėjimo parengimą ir jo patvirtintos kopijos išdavimą 0,1 procento nuo paveldimo turto vertės, bet ne mažiau kaip 14,48 Eur ir ne daugiau kaip 289,62 Eur

Jei sudaroma dvišalis sandoris,  kas mokės notarines išlaidas paprastai iš anksto aptaria šalys tarpusavyje. Vienas dažnesnių atveju, kai šalys po lygiai apmoka patirtas išlaidas. Be abejones, rengiantis vykti pas notarą vertą pirma pasitikrinti minėtame įsakyme, kokios apytiksliai išlaidos gali tekti, tačiau bet kuriuo atveju visada geriau paklausti paties notaro, nes notarinį atlygi sudaro ne tik lentelėje nurodytos išlaidos, bet ir patikros valstybės registruose, registrų darbai ir pan. Notaras išlaidas paskaičiuos tiksliai.

Su minėtu įsakymu verta susipažinti ir todėl, jog jame yra nardyta notarinių mokesčių skaičiavimo taisyklės kai parduodamas, įkeičiamas ne vienas daiktas, o keli. Mažesni notarų įkainiai numatyti ir kai kurioms socialiai jautrioms asmenų grupėms – asmenims turintiems specialių poreikių ar sunkus neįgalumo lygis ir pan.

Už notarinių veiksmų atlikimą ne notaro biuro patalpose pagal fizinių ar juridinių asmenų iškvietimą gali būti imamas iki 2 kartų didesnis, nei šiuo įsakymu nustatytas notarinio veiksmo atlyginimo dydis.

Notarų kainos – skaičiuoklė

Visus notarinių paslaugų kainų dydžius ir jų skaičiavimo taisykles galite rasti čia: http://www.notarurumai.lt/index.php/lt/notariniai-veiksmai/atlyginimo-dydis

Notarų įkainiai

Tenkina notarų kainos ir norėtumėte notaro paslaugų?

Notarų sąrašas
Naujienlaiškiai
Informacija