Advokatų kontoros - Teisės Vartai

Advokatų kontoros

Rating
Kalbos
Sankaitis Legal_logo.jpg

Advokatų kontoroje Sankaitis Legal dirbantys advokatai specializuojasi verslo teisėje ir verslo ginčuose. Sukaupta patirtis, dėmesys klientui, paslaugų kokybė ir rezultatai yra mūsų sėkmės pagrindas. Siekiame tapti ilgalaikiu ir patikimu kliento partneriu, pažinti kliento verslą ir savo darbu prisidėti prie jo sėkmės. Klientams siūlome realius ir efektyvius problemų sprendimo būdus, tuo pačiu aiškiai įvardindami esančias rizikas. Mūsų tikslas – ne sąskaita mėnesio gale, o kliento pasitenkinimas suteiktomis teisinėmis paslaugomis.

K. Korsako g. 36-18
+370 41 503 555+370 41 503 555
+370 41 503 555+370 41 503 555
+370 41 503 555
K. Donelaičio g. 40-1A, LT-44241
+370 37 207 675+370 37 207 675
+370 37 207 675
Tilžės g. 157, 210 kab., LT-76297
+370 41 520 833
Laisvės al. 9-5, LT-44237
+370 37 407 425+370 37 407 425
+370 37 407 425
Savanorių g. 59, LT-03149
Vytauto pr. 87-3A, Kaunas
+370 37 200 149+370 37 200 149
Tomo g. 8-4, LT-91247, Klaipėda
Savanorių a. 12, LT-35201
+370 45 581 798+370 45 581 798
+370 45 581 798
J. Basanavičiaus g. 61-205, LT-28241
Artojo g. 7E, LT-92105
+370 46 394 112+370 46 394 112
+370 46 394 112
Rodoma 1 - 20 iš 1k rezultatų


Advokatai – privatūs asmenys, profesionalus teisininkai, teikiantys įvairias teismines ir neteismines teisines paslaugas, įgaliojami veikti klientų vardu (t. y. atstovauti), ginti jų interesus teisme, taip pat kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis.

Advokatai jungiasi į advokatų kontoras arba profesines bendrijas. Advokatų kontoros neturi juridinio asmens statuso.

Advokatų kontorų teikiamos teisinės paslaugos – tai teisės konsultacijos (patarimai teisės klausimais), teisinę reikšmę turinčių dokumentų rengimas, atstovavimas teisės klausimais, gynyba bei atstovavimas bylų procese, kai šie veiksmai atliekami už atlyginimą. Advokatų kontoros turi teisę teikti teisines paslaugas nemokamai, t. y. teikti teisinę pagalbą.

Teisę verstis advokato veikla turi ir advokatų teises ir pareigas įgyja į advokatų, turinčių teisę verstis advokato veikla, sąrašą įrašyti advokatai, kurie turi advokato pažymėjimą.

Kiekvienas asmuo įstatymų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti advokatų kontorą, kuri patartų, jam atstovautų ar gintų jo interesus.

Advokatas neturi teisės būti proceso dalyvio atstovu ar gynėju, jeigu šio proceso dalyvio interesai priešingi tame pačiame procese dalyvaujančių šio advokato tėvų (įtėvių), sutuoktinio (partnerio), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir seserų (įseserių) interesams. Advokatas, kuris yra ar buvo byloje vienos šalies atstovas arba gynėjas, negali būti šioje byloje kitos šalies atstovu ar gynėju. Advokatas negali būti atstovu ar gynėju byloje, kurioje jis dalyvavo kaip teisėjas, arbitras, prokuroras, ikiteisminio tyrimo pareigūnas, privatus kaltintojas. Advokatas taip pat negali būti atstovu byloje, kurioje jis dalyvavo kaip taikinimo tarpininkas (mediatorius). Advokatas negali būti atstovu ar gynėju procese, jeigu tame pačiame procese dalyvauja teisėjas ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas, kuris yra šio advokato sutuoktinis (partneris), vaikas (įvaikis), tėvas (įtėvis), motina (įmotė), brolis (įbrolis), sesuo (įseserė).
Naujienlaiškiai
Informacija