Akcininko atsisakymas pirmumo teise pirkti parduodamas akcijas