Teisiniai įmonių dokumentai - Teisės Vartai

Įmonių dokumentai

Akcininkų sprendimas dėl bendrovės įstatinio kapitalo didinimo

Akcininkų sprendimas dėl bendrovės įstatinio kapitalo didinimo

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 voteses, average: 5.00 out of 5)
Loading...Loading...

Atsiuntimų: 102


Paramos sutartis

Parama – paramos teikėjų savanoriškas ir neatlygintinas, išskyrus pagal Labdaros ir paramos įstatymo leidžiamus gavėjo įsipareigojimus, paramos dalykų teikimas Labdaros ir paramos įstatyme nurodytiems paramos gavėjams Labdaros ir paramos įstatymo nustatytais tikslais ir būdais, įskaitant tuos atvejus, kai paramos dalykai perduodami anonimiškai ar kitu būdu, kai negalima nustatyti konkretaus paramos teikėjo.

Paramos tikslas – teikti paramos dalykus Labdaros ir paramos įstatyme nurodytiems paramos gavėjams jų įstatuose, nuostatuose ar kitose normose arba religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų kanonuose, statutuose ir kitose normose numatytiems Labdaros ir paramos įstatymo nurodytiems visuomenei naudingiems tikslams.

Paramos sutartis, kurios suma didesnė kaip 14500 Eur (keturiolika tūkstančių penki šimtai eurų), turi būti notarinės formos.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 voteses, average: 5.00 out of 5)
Loading...Loading...

Atsiuntimų: 2


Kooperatinės bendrovės įstatai

Kooperatinė bendrovė – įstatymų nustatyta tvarka fizinių ir (arba) Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių asmenų, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų ir jų filialų (toliau – juridinis asmuo) įsteigta įmonė, skirta narių ekonominiams, socialiniams ir kultūriniams poreikiams tenkinti. Jos nariai įneša lėšas kapitalui sudaryti, tarpusavyje pasiskirsto riziką ir naudą pagal narių prekių ir paslaugų apyvartą su šia bendrove ir aktyviai dalyvauja kooperatinės bendrovės valdyme.

Kooperatyvo įstatai.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 voteses, average: 5.00 out of 5)
Loading...Loading...

Atsiuntimų: 0


Žemės ūkio bendrovės įstatai

Žemės ūkio bendrovė yra fizinių asmenų pagal Žemės ūkio įmonių turto privatizavimo įstatymą privatizuota buvusi žemės ūkio įmonė arba, sudarius steigimo sandorį, fizinių ir juridinių asmenų įsteigta įmonė.

Žemės ūkio bendrove laikoma gamybinei ir komercinei veiklai įsteigta įmonė, kurioje pajamos per ūkinius metus už žemės ūkio produkciją ir suteiktas paslaugas žemės ūkiui sudaro daugiau kaip 50 procentų visų realizavimo pajamų.

ŽŪB įstatai.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 voteses, average: 5.00 out of 5)
Loading...Loading...

Atsiuntimų: 4


Įmonės prokūra

Prokūra – įgaliojimas, kuriuo juridinis asmuo (verslininkas) suteikia teisę savo darbuotojui ar kitam asmeniui atstovaujamojo vardu ir dėl jo interesų atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su juridinio asmens (verslininko) verslu.

Taip pat, prokūra suteikia teisę atstovaujamojo vardu ir dėl jo interesų atlikti teisinius veiksmus teisme ir kitose ne teismo institucijose. Prokuristas – asmuo, kuriam išduota prokūra.

Prokūrą išduoda atitinkamas juridinio asmens valdymo organas ar juridinio asmens savininkas arba jo įgaliotas asmuo juridinio asmens steigimo dokumentų nustatyta tvarka. Prokūra gali būti išduodama keliems asmenims (bendroji prokūra). Tokiu atveju visi prokuristai privalo veikti kartu.

Prokūra turi būti rašytinė ir pasirašyta asmens, turinčio teisę išduoti prokūrą. Prokūra turi būti įregistruota teisės aktų nustatyta tvarka.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 voteses, average: 5.00 out of 5)
Loading...Loading...

Atsiuntimų: 3


Naujienlaiškiai
Informacija