Akcininkų sprendimas dėl vadovo paskyrimo - Teisės Vartai

Akcininkų sprendimas dėl vadovo paskyrimo

Atsisiųsti

Atsiuntimų: 539

Failo dydis: 29.99 Kb

Failo tipas: Word 97-20031 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 voteses, average: 4.50 out of 5)
Loading...Loading...

Akcininko sprendimas

Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba (jei valdyba nesudaroma, – stebėtojų taryba, o jei nesudaroma ir stebėtojų taryba, – visuotinis akcininkų susirinkimas). Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.

Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Apie bendrovės vadovo išrinkimą, atšaukimą, taip pat darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais, bendrovės vadovą išrinkusio bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Vienintelio akcininko sprendimas

Visuotiniai akcininkų susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi bendrovės akcininkai, taip pat kai bendrovėje yra vienas akcininkas. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams (vienintelio akcininko sprendimas).

Šioje skiltyje gali būti atsisiunčiama akcininko sprendimo forma.

 

Naujienlaiškiai
Informacija