Akcininkų susirinkimo protokolas dėl kredito ir turto įkeitimo