Akcininkų susirinkimo protokolas dėl UAB įstatinio kapitalo išraiškos EUR