UAB įstatai lietuvių ir anglų kalbomis - Teisės Vartai

UAB įstatai lietuvių ir anglų kalbomis

Atsisiųsti

Atsiuntimų: 134

Failo dydis: 28.35 Kb

Failo tipas: Word 97-20031 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 voteses, average: 4.50 out of 5)
Loading...Loading...

UAB įstatai yra dokumentas, kuriuo bendrovė vadovaujasi savo veikloje. Steigiamos bendrovės įstatus turi pasirašyti visi steigėjai arba jų įgalioti asmenys. Steigiamos bendrovės įstatai netenka galios, jeigu jie nebuvo pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui per 6 mėnesius nuo dienos, kurią juos pasirašė visi steigėjai. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

UAB įstatuose turi būti nurodyta:

1) bendrovės pavadinimas;

2) bendrovės teisinė forma;

3) bendrovės veiklos tikslai, nurodant veiklos objektą;

4) bendrovės įstatinio kapitalo dydis;

5) akcijų skaičius, taip pat jų skaičius pagal klases, nominali vertė ir suteikiamos teisės;

6) visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka;

7) kiti bendrovės organai, jų kompetencija, šių organų narių rinkimo ir atšaukimo tvarka;

8) bendrovės pranešimų skelbimo tvarka;

9) šaltinis, kuriame skelbiami vieši pranešimai;

10) bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka;

11) sprendimų dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo tvarka, bendrovės filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo tvarka;

12) bendrovės įstatų keitimo tvarka;

13) bendrovės veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas;

14) įstatų pasirašymo data.

UAB įstatai lietuvių ir anglų kalbomis gali būti atsisiunčiami šiame puslapyje.

 

Naujienlaiškiai
Informacija