Užsienio pareigūnus papirkusiems asmenims - baudžiamoji atsakomybė - Teisės Vartai

Užsienio pareigūnus papirkusiems asmenims – baudžiamoji atsakomybė

web_tmVyriausybės posėdyje pritarta Teisingumo ministerijos parengtoms Baudžiamojo kodekso pataisoms, kuriomis siūloma neatleisti nuo baudžiamosios atsakomybės asmenų, papirkusių užsienio pareigūnus, net jei jie apie tai savanoriškai pranešė teisėsaugos institucijoms.

Šiuo metu Baudžiamajame kodekse yra įteisinta galimybė kyšį davusį ar pažadėjusį tai padaryti asmenį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama ar provokuojama duoti kyšį ir jis, pasiūlęs ar pažadėjęs duoti arba davęs kyšį, per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau negu iki jo pripažinimo įtariamuoju, savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijai.

„Užsienio pareigūnų baudžiamasis persekiojimas yra itin problematiškas, nes užsienio valstybės savo piliečių Lietuvai dažniausiai neišduoda, atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą, teikti įrodymus. Todėl kyšį užsienio pareigūnams davusiųjų atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės yra negalimas“, – pažymi teisingumo ministras Juozas Bernatonis.

Įstatymo projektu taip pat siūloma tobulinti užsienio valstybės institucijos, įstaigos ar tarptautinės viešosios organizacijos pareigūno apibrėžimą Baudžiamajame kodekse, atsižvelgiant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Konvencijos dėl kovos su užsienio šalių pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose reikalavimus.

Prisijungdama prie Konvencijos Lietuva įsipareigoja aktyviai kovoti su užsienio pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose ir griežtai bausti ne tik kyšį priėmusius, bet ir kyšį duodančius asmenis.

Vyriausybei pritarus šiam teisės akto projektui, jis bus perduotas svarstyti Seimui.

Su teisės akto projektu galima susipažinti Teisingumo ministerijos internetinėje svetainėje.

Nuoroda: Teisingumo ministerija

 

Naujienlaiškiai
Informacija