Nuteistieji renkasi profesinį mokymą - Teisės Vartai

Nuteistieji renkasi profesinį mokymą

CRIMEĮkalinimo įstaigose, kaip ir visoje Lietuvoje, baigėsi mokslo metai. Šiemet daugiau nei trečdalis laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų siekė išsilavinimo ar įgyti specialybę. Nuteistieji renkasi profesinį mokymą, suprasdami, kad pasirinkę paklausią specialybę laisvėje prisitaikys lengviau.

Viena pagrindinių nuteistųjų, kuriems paskirtas laisvės atėmimas, pataisos priemonių yra bendrasis lavinimas ir profesinis mokymas. Visose laisvės atėmimo vietų įstaigose veikia bendrojo lavinimo mokyklų konsultaciniai punktai ir beveik visose (išskyrus Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą, Šiaulių tardymo izoliatorių ir Kauno tardymo izoliatorių) – profesinės mokyklos. Tad ir mokslo metai baigėsi ne tik šalies mokyklose, gimnazijose, profesinėse mokyklose, bet ir įkalinimo įstaigose.
Šiuo metu įstaigose laikoma beveik 8000 asmenų, iš jų apie 6900 atlieka laisvės atėmimo bausmę. Daugiausiai (38 proc.) nuteistųjų turi vidurinį išsilavinimą, 36 – pagrindinį, beveik penktadalis nuteistųjų baigė tik pradinę mokyklą, 6 proc. laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų turi aukštesnįjį ar aukštąjį išsilavinimą ir vos 1 proc. – be išsilavinimo.

Šiais mokslo metais pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo siekė 1303 nuteistieji (19 proc.), o specialybę norėjo įgyti – 1172 nuteistieji (17 proc.). Mokslus pabaigė ir tai patvirtinančius pažymėjimus gavo 1305 nuteistieji (19 proc.), iš jų – 215 pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo, 1090 – profesinės mokyklos.

Paklausios darbo rinkoje profesijos turėjimas yra vienas pagrindinių veiksnių, padedančių iš laisvės atėmimo vietų grįžtantiems asmenims sėkmingai integruotis į visuomenę, siekti savo gyvenimo tikslų teisėtais būdais ir iš naujo nenusikalsti. Nuteistieji turi galimybę įgyti specialybių, tokių kaip suvirintojo, siuvinių gamintojo, kompiuterių operatoriaus, staliaus, statybininko, virėjo, kirpėjo, duonos gaminių kepėjo ir pan. Kasmet siūlomų įgyti profesijų pasirinkimas šiek tiek kinta priklausomai nuo jų paklausos darbo rinkoje, mokymą vykdančių įstaigų galimybių.

Svarbu pažymėti, kad ne visi laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji yra motyvuoti pozityviems pokyčiams, todėl laisvės atėmimo vietų darbuotojams tenka uždavinys skatinti ir motyvuoti nuteistuosius mokytis, dalyvauti socialinės reabilitacijos programose, projektuose, kad po laisvės atėmimo bausmės atlikimo jie galėtų sėkmingai integruotis į visuomenę.

Nuoroda: Teisingumo ministerija

 

Naujienlaiškiai
Informacija