Notarams planuojama suteikti daugiau funkcijų - Teisės Vartai

Notarams planuojama suteikti daugiau funkcijų

tm logo apkarpytasTeisingumo ministerija parengė Notariato įstatymo pataisas, leisiančias išplėsti notarų teikiamas paslaugas bei padidinti jų paslaugų kontrolę.

„16-oji Vyriausybė savo programoje kaip prioritetinę priemonę numatė persvarstyti notarų ir antstolių veiklą reglamentuojančius teisės aktus, kad jų funkcijos būtų atliekamos efektyviau ir patogiau“, – pažymi teisingumo ministras Juozas Bernatonis. 

Įstatymo projekte siūloma išplėsti notaro teikiamų paslaugų sąrašą, nustatant, kad notaras gali būti tarpininku (mediatoriumi) sprendžiant ginčus. Lietuvoje yra sudarytos teisinės prielaidos taikyti vieną iš alternatyvių (neteisminių) ginčų sprendimo būdų – taikinamąjį tarpininkavimą (mediaciją). 

Paprastai tarpininku (mediatoriumi) skiriamas teisininkas profesionalas, kuris turi reikiamų žinių ir gali kvalifikuotai padėti šalims susitaikyti. Šias paslaugas Lietuvoje galėtų teikti ir notarai. Tarpininkavimo (mediacijos) platesnis pritaikymas sprendžiant ginčytinas situacijas leistų sumažinti teismų darbo krūvį.

Taip pat projekte siūloma, kad notarai galėtų Vyriausybės nustatyta tvarka tvirtinti dokumentus pažyma (Apostille). Šiuo metu Lietuvos institucijų išduotus dokumentus, kuriuos asmenys nori pateikti užsienio valstybėms, pažyma tvirtina tik Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Naujas teisinis reguliavimas pagerintų paslaugų prieinamumą ir sumažintų dokumentų tvirtinimo Apostille kaštus, nes asmuo gautų paslaugą arčiau savo gyvenamosios vietos, kadangi kiekvienoje savivaldybėje dirba mažiausiai vienas notaras.

Notarams būtų suteikta teisė atlikti vykdomuosius įrašus ne tik užprotestuotuose arba neprotestuotinuose vekseliuose ar čekiuose, bet ir pagal notarine forma patvirtintus sandorius, iš kurių kyla piniginės prievolės. Pavyzdžiui, jeigu pagal notaro patvirtintą sandorį pirkėjas neatsiskaitė su pardavėju, notaras galės išduoti pardavėjui vykdomąjį įrašą, kuris teikiamas antstoliams siekiant išieškoti nesumokėtus pinigus. Išplėtus notarų kompetenciją vykdomųjų įrašų srityje, sumažėtų teismų darbo krūvis, kadangi dalis skolų būtų išieškoma ne ginčo tvarka. 

Įstatymo projekte siūloma išplėsti notarų veiklos kontrolės ribas, t. y. teisingumo ministro paskirtiems asmenims būtų įtvirtinama teisė kontroliuoti, kaip laikomasi ne tik šiuo metu Notariato įstatyme išvardintų reikalavimų ir taisyklių, bet ir kitų teisingumo ministro patvirtintų teisės aktų reikalavimų.

Su Teisingumo ministerijos parengtomis Notariato įstatymo pataisomis galima susipažinti internete.

 

Nuoroda: Teisingumo ministerija

 

 

 

Naujienlaiškiai
Informacija