Sveikiname su Tarptautine žmogaus teisių diena! - Teisės Vartai

Sveikiname su Tarptautine žmogaus teisių diena!

teismas3Kasmet gruodžio 10-ąją minima Tarptautinė žmogaus teisių diena. Šią dieną 1948 metais Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja priėmė Visuotinę Žmogaus Teisių Deklaraciją.

„Administraciniams teismams, nagrinėjantiems žmogaus ginčus su valstybe, ši diena ypač reikšminga. Visuotinė Žmogaus Teisių Deklaracija – tai dokumentas, atvertęs žmonijos istorijoje naują puslapį, kuriame gerbiamos žmogaus teisės, o jų apsaugai skiriamas išskirtinis dėmesys. Po Antrojo pasaulinio karo kilus poreikiui iš naujo pažvelgti į žmogaus teisių problematiką, ši tarptautinė deklaracija pirmą kartą globaliu mastu išreiškė iš žmogaus prigimties kylančias teises. Ji tapo pavyzdžiu ir daugeliui vėlesnių regioninių žmogaus teisių gynimo dokumentų.

Pagrindinis administracinių teismų tikslas – ginti žmogaus teises ir laisves nuo neteisėtų viešosios valdžios veiksmų, taip prisidedant prie žmogaus orumo, demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir lygybės standartų taikymo ir plėtojimo. Tarptautinės žmogaus teisių dienos proga norėtųsi palinkėti, kad žmogaus teisių apsauga visada būtų atspirties taškas mūsų visų darbams ir idėjoms“, – teigė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas Ričardas Piličiauskas.

Daugiau informacijos yra skelbiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo interneto svetainėje www.lvat.lt.

 

Nuoroda: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

 

Naujienlaiškiai
Informacija