Teisės aktų pakeitimai dėl UAB ir AB įstatinio kapitalo dydžio - Teisės Vartai

Teisės aktų pakeitimai dėl UAB ir AB įstatinio kapitalo dydžio

Teisės aktų naujienos2014 m. spalio 14 d. LR Seimas priėmė Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 2, 40 ir 78 straipsnių pakeitimo įstatymą ir Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymus, kurie įsigalios nuo 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 2, 40 ir 78 straipsnių pakeitimo įstatymas reglamentuoja, kad:

  • akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 40 tūkstančių eurų;
  • uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2,5 tūkstančio eurų;
  • akcijos nominali vertė turi būti išreikšta eurais euro centų tikslumu.

 

Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 2, 40 ir 78 straipsnių pakeitimo įstatyme yra ir nuostatos, kurios įsigalioja nuo spalio 25 d.:

  • Jeigu bendrovės steigimo sutartis ar steigimo aktas sudaryti iki 2014 m. gruodžio 31 d., tačiau bendrovei įregistruoti juridinių asmenų registre reikalingus dokumentus juridinių asmenų registro tvarkytojui numatoma pateikti po šios datos, įstatinio kapitalo dydis ir akcijų nominali vertė bendrovės steigimo sutartyje ar steigimo akte ir įstatuose nurodomi eurais euro centų tikslumu.
  • Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas pakeisti bendrovės įstatus priimtas iki 2014 m. gruodžio 31 d., tačiau pakeisti įstatai juridinių asmenų registro tvarkytojui numatomi pateikti po šios datos, įstatinio kapitalo dydis ir akcijų nominali vertė įstatuose nurodomi eurais euro centų tikslumu. Akcijų nominalios vertės išraiška litais pakeičiama į išraišką eurais euro centų tikslumu Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme nustatyta tvarka. Įstatinio kapitalo dydis lygus visų pasirašytų bendrovės akcijų nominalių verčių eurais euro centų tikslumu sumai.

 

Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymas reglamentuoja akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, įsteigtų iki 2014 m. gruodžio 31 d., įstatinio kapitalo, akcijų ir obligacijų, įskaitant konvertuojamąsias obligacijas, nominalios vertės išraiškos litais keitimo į išraišką eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo procedūras.

Minėtame įstatyme nustatyta, kad Bendrovės įstatai turi būti pakeisti, įstatinio kapitalo dydį ir akcijų nominalią vertę juose išreiškiant eurais. Pakeisti bendrovių įstatai juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikti per 24 mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas pakeisti bendrovės įstatus, kai jie keičiami tik dėl bendrovės įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio ir akcijų nominalios vertės išraiškos litais keitimo į išraišką eurais, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų negu prieš.  Sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, kai jie keičiami įskaitant, bet neapsiribojant bendrovės įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio ir akcijų nominalios vertės išraiškos litais keitimu į išraišką eurais, priima visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

 

Šių teisės aktų pakeitimai teisės aktų registre:

Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/59b54ac059ba11e487eff7b424bd0f08

Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nr. viii-1835 2, 40 ir 78 straipsnių pakeitimo įstatymas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b404a57059ba11e487eff7b424bd0f08

 

Griežtai draudžiama www.teisesvartai.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti www.teisesvartai.lt medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti www.teisesvartai.lt kaip šaltinį.

 

 

Naujienlaiškiai
Informacija