Vairuotojo pažymėjimas prilygintas asmens tapatybę patvirtinančiam dokumentui