Antstolių įkainiai (nuo 8 EUR už paslaugą) - Teisės Vartai

Antstolių įkainiai

Antstolių įkainiai yra sureguliuoti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-252 dėl sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo.

Antstolių vykdymo išlaidos skirstomos į:

  1. Vykdomosios bylos administravimo išlaidas. Jas sudaro kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti būtinos išlaidos ir papildomos išlaidos, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje.
  2. Antstolio atlygį už dokumento ar dokumentų vykdymą, ką nustato įstatymai, faktinių aplinkybių konstatavimą teismo pavedimu, dokumento perdavimus bei įteikimą teismo pavedimu.

Būtinos vykdymo išlaidos mokamos atsižvelgiant į vykdomajame dokumente nurodytą išieškotiną sumą arba, jeigu dalis šios sumos buvo anksčiau išieškota ir vykdomasis dokumentas pateikiamas vykdyti pakartotinai, – į likusią išieškoti sumą, o vykdant nepiniginio pobūdžio išieškojimus – į vykdomojo dokumento kategoriją. Būtinosios vykdymo išlaidos – tai išlaidos, kurių reikia pradėti sprendimui vykdyti ir vykdomajai bylai administruoti. Nepriklausomai nuo to, ar skolą pavyksta išieškoti, ar ne, kiekvienos bylos administravimui būtinos tam tikros sąnaudos, kurias ir siekiama padengti būtinosiomis vykdymo išlaidomis.

Būtinųjų vykdymo išlaidų dydis priklauso ir nuo išieškotinos sumos, pavyzdžiui, jeigu reikia išieškoti iki 2,90 eurų skolą, būtinosios išlaidos sudaro 12 eurų. Maksimali bendrųjų vykdymo išlaidų suma yra 399 eurų, kuri yra mokama antstoliui išieškant didesnę negu 28 962 eurų skolą.

Už antstolio atliekamus atskirus vykdymo veiksmus (turto arešto akto arba turto aprašo sudarymą, dėl specifinių įmokų išieškojimo ir pan.), taip pat yra skaičiuojamos vykdymo išlaidos, pavyzdžiui 24 eurai už vieną antstolio darbo valandą sudarant apyrašą, 10 procentų nuo išieškotos sumos dėl periodinių išmokų, išskyrus išlaikymą, išieškojimo ir t.t.

Antstolių įkainiai skaičiuojami už užbaigtą darbą arba atitinkamą jo dalį taip pat priklauso nuo išieškotos sumos. Jeigu išieškoma iki 2,90 eurų skola, antstolio atlyginimas yra 8 eurai, jeigu skola siekia nuo 57,92 iki 289,62 eurų – nustatytas 79,99 eurų atlyginimas. Jeigu skola siekia nuo 14 481 iki 28 962 eurų ir daugiau, yra numatyta procentinė antstolio atlyginimo dalis, kuri proporcingai mažėja, didėjant išieškotinai sumai, pavyzdžiui, išieškant skolą nuo 14 481 iki 28 962 eurų, antstoliui skaičiuojamas 6 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažesnis kaip 1 158,48 eurų atlyginimas ir pan.

Notarų įkainiai

Vykdymo išlaidos pradedamos skaičiuoti, kai byla patenka pas antstolį. Kuo daugiau įvairių procesinių veiksmų atlieka antstolis vykdomojoje byloje, tuo didesnė būna ir galutinė jam mokama suma (įkainiai).

Visas vykdymo išlaidas apmoka išieškotojas. Įvykdžius reikalavimus, šios išlaidos išieškomos iš skolininko.

Tenkina antstolių kainos ir norėtumėte notaro paslaugų?

Anstolių sąrašas

Naujienlaiškiai
Informacija