Sutartys | Pirkimo pardavimo sutartis - Teisės Vartai

Sutartys

Automobilio pirkimo-pardavimo sutartis (nuo 2015-11-01)

Automobilio pirkimo-pardavimo sutartis (nuo 2015-11-01) – atsisiųskite sutartį.

Pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti automobilį kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti automobilį ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą).

Automobilio pirkimo – pradavimo sutartis sudaroma paprasta rašytine forma. Parduodamo automobilio kaina nustatoma pinigais šalių susitarimu. Pirkėjas paprastai automobilio kainą privalo sumokėti pardavėjui automobilio  perdavimo vietoje.

Pardavėjas privalo pagal pirkimo-pardavimo sutartį perduoti automobilį pirkėjui. Pardavėjas kartu su automobiliu privalo perduoti su juo susijusius dokumentus. Pirkėjas privalo sumokėti automobilio kainą per sutartyje nustatytą terminą ir nustatytoje vietoje.

Pardavėjas patvirtina ar transporto priemonė eismo ar kitų įvykių metu per laikotarpį, kurį jis buvo parduodamos transporto priemonės savininkas, buvo apgadinta/nebuvo apgadinta. Jei buvo apgadinta – nurodo trūkumus.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 voteses, average: 5.00 out of 5)
Loading...Loading...

Atsiuntimų: 123


Paramos sutartis

Parama – paramos teikėjų savanoriškas ir neatlygintinas, išskyrus pagal Labdaros ir paramos įstatymo leidžiamus gavėjo įsipareigojimus, paramos dalykų teikimas Labdaros ir paramos įstatyme nurodytiems paramos gavėjams Labdaros ir paramos įstatymo nustatytais tikslais ir būdais, įskaitant tuos atvejus, kai paramos dalykai perduodami anonimiškai ar kitu būdu, kai negalima nustatyti konkretaus paramos teikėjo.

Paramos tikslas – teikti paramos dalykus Labdaros ir paramos įstatyme nurodytiems paramos gavėjams jų įstatuose, nuostatuose ar kitose normose arba religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų kanonuose, statutuose ir kitose normose numatytiems Labdaros ir paramos įstatymo nurodytiems visuomenei naudingiems tikslams.

Paramos sutartis, kurios suma didesnė kaip 14500 Eur (keturiolika tūkstančių penki šimtai eurų), turi būti notarinės formos.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 voteses, average: 5.00 out of 5)
Loading...Loading...

Atsiuntimų: 2


Gyvenamojo namo rangos sutartis

Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

Statybos rangos sutartis sudaroma įmonių, pastatų, gyvenamųjų namų ir kitokių statinių statybai ar rekonstrukcijai, taip pat montavimo, paleidimo ar kitokiems darbams atlikti. Šio skirsnio normos taikomos ir pastatų ar įrenginių kapitalinio remonto darbams, jeigu sutartis nenustato ko kita.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 voteses, average: 5.00 out of 5)
Loading...Loading...

Atsiuntimų: 0


Bendrovės akcininkų sutartis

Bendrovės akcininkų sutartis

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 voteses, average: 5.00 out of 5)
Loading...Loading...

Atsiuntimų: 53


Darbo sutartis su įmonės direktoriumi

Darbo sutartis su įmonės direktoriumi/vadovu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 voteses, average: 5.00 out of 5)
Loading...Loading...

Atsiuntimų: 105


Naujienlaiškiai
Informacija