Pasirodė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo leidinio „Teismų praktika“ 42 numeris