Išėjimas iš darbo savo noru - Teisės Vartai

Išėjimas iš darbo savo noru

išėjimas iš darbo savo noruVienas iš darbo sutarties pasibaigimo pagrindų yra darbo sutarties nutraukimas vienos iš šalių iniciatyva, pvz. išėjimas iš darbo savo noru Darbo Kodekso 55 str. reglamentuoja darbo sutarties nutraukimo darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių tvarką.

Neterminuota darbo sutartis ir terminuota darbo sutartis, sudaryta ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui, gali būti nutraukta darbuotojo rašytiniu pareiškimu, apie tai įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų. Darbuotojas turi teisę atšaukti pareiškimą nutraukti darbo sutartį ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo padavimo dienos. Vėliau jis gali atšaukti pareiškimą tik su darbdavio sutikimu. Darbuotojo pareiškimas pabaigia darbo sutartį pasibaigus įspėjimo terminui, išskyrus prieš tai paminėtą atvejį, ir darbdavys ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną privalo įforminti darbo sutarties pasibaigimą.

Jeigu darbuotojo pasirinkimas yra išėjimas iš darbo savo noru ir jo pageidavimas nutraukti darbo sutartį anksčiau nei praėjus 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, tai jis turi galimybę dėl to geranoriškai susitarti su darbdavių. Darbo sutarties nutraukimą bendru šalių susitarimu reglamentuoja Darbo Kodekso 54 str. Bet kuri darbo sutarties šalis gali pasiūlyti kitai darbo sutarties šaliai nutraukti darbo sutartį. Taigi, toks pasiūlymas nutraukti darbo sutartį turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos darbo sutarties nutraukimo sąlygos (nuo kada pasibaigia darbo santykiai, koks yra kompensacijos dydis, kokia nepanaudotų atostogų suteikimo tvarka, atsiskaitymo tvarka ir kita). Darbo sutarties nutraukimo sąlygos gali būti ribojamos tam tikrą veiklą reglamentuojančiais įstatymais. Jeigu kita darbo sutarties šalis sutinka su pasiūlymu, ji sutikimą išreiškia raštu. Jeigu darbo sutarties šalis per  5 (penkias) darbo dienas neatsako į pasiūlymą, laikoma, kad pasiūlymas nutraukti darbo sutartį atmestas. Sudarytas susitarimas dėl darbo sutarties nutraukimo ar darbo sutarties šalies raštu išreikštas sutikimas su pasiūlymu nutraukti darbo sutartį pabaigia darbo sutartį juose nurodytomis sąlygomis ir darbdavys ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną privalo įforminti darbo sutarties pasibaigimą.

 

Naujienlaiškiai
Informacija