Teisinės konsultacijos Vilniuje - Teisės Vartai

Teisinės konsultacijos Vilniuje

Šiuolaikinėje sparčiai besivystančioje visuomenėje kiekvienas pilietis teisinės konsultacijos Vilniujesusiduria su įvairiais teisiniais klausimai, į kuriuos ne visada turi atsakymą. Šiuo atveju asmuo gali kreiptis į pažįstamus, privačius teisininkus ar kitas institucijas. Kaip pastebima, visuomenė ne visada žino visas teisinių konsultacijų galimybes. Šiame straipsnyje pateiksime kelias alternatyvas, kuriomis pasinaudojęs asmuo gali gauti riekiama teisinę pagalbą:

Kreipimasis į privačius teisininkus (advokatus, teisinių paslaugų įmones). Vilniuje veikia ir teisines paslaugas teikia didžiausias teisininkų ir advokatų skaičius visoje Lietuvoje, todėl asmeniui, kuris gali skirti lėšų privačioms teisinėms paslaugoms, nėra sunku greitai gauti reikiamą konsultaciją. Jeigu asmuo neturi laiko teisininkų paieškoms, jis visuomet gali pasinaudoti teisesvartai.lt teikiama teisininkų paieškos galimybe;

Pirminės teisinės pagalbos paslauga. Savivaldybės administracijos tarnautojai, darbuotojai, taip pat advokatai ar specialistai iš viešųjų įstaigų, su kuriais savivaldybė yra pasirašiusi sutartį, asmeniškai patars, kaip išspręsti ginčą be teismo, informuos apie teisės sistemą, įstatymus ir kitus teisės aktus, padės parengti taikos sutartį ir užpildyti antrinės teisinės pagalbos prašymą.

Pirminė teisinė pagalba yra:

 • teisinė informacija;
 • teisinės konsultacijos;
 • teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas;
 • patarimai dėl ginčo sprendimo be teismo;
 • veiksmai dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo.

Teisinės konsultacijos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda. Jos trukmė gali būti pratęsta, jei yra savivaldybės arba įgalioto asmens sprendimas. Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.

Pirminė teisinė pagalba Jums bus teikiama:

 • Lietuvos Respublikos piliečiams;
 • Europos Sąjungos valstybės narės piliečiams;
 • teisėtai gyvenantiems Lietuvoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje;
 • turintiems teisę gauti pagalbą pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis.

Specialistas gali atsisakyti suteikti teisinę pagalbą, jei:

 • Jūsų reikalavimai bus akivaizdžiai nepagrįsti;
 • tuo pačiu klausimu Jums jau buvo suteikta išsami konsultacija;
 • akivaizdu, kad advokato konsultaciją galite gauti nesinaudodami šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba;
 • kreipiatės ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.
 1. Vilniaus universiteto Teisės klinikos teikiama nemokamą teisinė pagalba. Klinikoje konsultacijas teikia vyresniųjų kursų Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentai. Teikiamų paslaugų kokybę prižiūri profesionalūs advokatai, teisininkai, Teisės fakulteto mokslo darbuotojai.

Nemokama teisinė pagalba teikiama šioms asmenų grupėms:

 • Jaunoms, besikuriančioms įmonėms ir startuoliams;
 • Nevyriausybinėms organizacijoms;
 • Socialiai pažeidžiamiems fiziniams asmenims.

Klinikoje dirbantys teisininkai konsultuoja šiose srityse:

 • sutarčių teisės;
 • mokesčių teisės;
 • viešosios teisės;
 • intelektinės nuosavybės teisės;
 • darbo ir socialinės apsaugos teisės;
 • šeimos teisės;
 • ginčų sprendimo.

 

Naujienlaiškiai
Informacija