ES piliečiai ir įmonės galės pradėti tarpvalstybinį vykdymo procesą internetu - Teisės Vartai

ES piliečiai ir įmonės galės pradėti tarpvalstybinį vykdymo procesą internetu

modarticle_5501713c0ba00_b1Europos Sąjungos šalyse pradeda veikti tarpvalstybinio vykdymo proceso priemonė (CEPT). Tai tarptautinė informacinė sistema, skirta tarpvalstybinių vykdymo procesų inicijavimui ir peržiūrai.

Pasinaudodami šia sistema, ES piliečiai, verslo atstovai ir antstoliai gali siųsti į kitas ES valstybes nares užklausas, prašymus, dokumentus bei duomenis elektroniniu būdu.

Kaip pastebi Lietuvos antstolių rūmų valdytoja Dovilė Satkauskienė, naujosios sistemos funkcines galimybes tiesiogiai lemia elektroninių procedūrų įdiegimo laipsnis kiekvienoje šalyje.

Šiuo metu Lietuvoje elektroniniu būdu formuojami ir antstoliams pateikiami teismo įsakymai supaprastintuose teismo procesuose ir teismo nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Visi antstoliai turi specialias elektroninio pašto dėžutes vykdomiesiems dokumentams pateikti. Antstoliai taip pat gali elektroniniu būdu perduoti procesinius dokumentus teismui, advokatams ir jų padėjėjams, notarams, valstybės ir savivaldybių institucijoms, kredito įstaigoms ir draudimo bendrovėms. Visi elektroniniu būdu siunčiami vykdomieji dokumentai pasirašomi elektroniniu parašu.

Planuojama, kad jau nuo šių metų rugpjūčio, kai pradės veikti modernizuota Antstolių informacinė sistema (AIS), Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema (PLAIS) ir bus įdiegta e. vykdomoji byla, bus sudarytos gerokai platesnės galimybės elektroniniu būdu inicijuoti ir sekti tarpvalstybinio vykdymo procesus.

Tarptautinė sistema iš duomenų, kurie įvedami vienoje šalyje ir siunčiami į kitą šalį, automatiškai sugeneruoja standartizuotą elektroninį dokumentą PDF formatu. Priemonė leidžia elektroniniu būdu pradėti tarpvalstybinį vykdymo procesą, išsiųsti, gauti ir archyvuoti dokumentus bei duomenis, stebėti vykdymo proceso eigą. Pranešimai ir teismų sprendimai gali būti tiesiogiai pateikiami reikiama ES valstybės narės kalba, iš sąrašo internete pasirenkant atitinkamą šalį ir kompetentingą antstolį.

Tarpvalstybinio vykdymo proceso priemonė skirta internetinėms procedūroms dėl vykdytinų dokumentų, priimtų pagal šešis ES reglamentus. Tai neginčytinų reikalavimų vykdomieji raštai (EP ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 805/2004), Europos mokėjimų įsakymų procedūros (EP ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1896/2006, civilinių ir komercinių bylų sprendimai (Reglamentas dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (nauja redakcija, EP ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1215/2012), sprendimai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (Reglamentas dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose (EP ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 606/2013), ir ieškiniai dėl nedidelių sumų (EP ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 861/2007). Ieškinių procesai, susiję su išlaikymo prievolėmis (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 4/2009) turi būti pradėti nacionalinėje skolininko šalies institucijoje, tačiau tarptautinė internetinė priemonė leidžia sekti proceso eigą.

Europos Sąjungos lėšomis finansuojama tarpvalstybinio vykdymo proceso priemonė sukurta ir įdiegta siekiant užtikrinti ES erdvėje laisvą vykdymo procedūrų judėjimą, kuris būtinas laisvai judant žmonėms, prekėms, paslaugoms ir pinigams. Kai vykdomieji dokumentai siunčiami į kitą šalį paprastu paštu, susiduriama su daugeliu kliūčių, tarp kurių yra kalbos barjeras ir neužtikrintas grįžtamasis ryšys. Tokios procedūros ne tik atima daug laiko ir daug kainuoja, bet ir didina riziką, kad tam tikri piniginiai reikalavimai niekada nebus patenkinti.

Nuoroda: Antstolių rūmai

 

Naujienlaiškiai
Informacija