Skyrybų advokatai Vilniuje | Skyrybos | Teisės Vartai

Skyrybų advokatai Vilniuje

skyrybų advokatai VilniujeSkyrybos – vienas jautriausių ir skaudžiausių socialinių reiškinių, kurie vienam ar kitaip paveikia ne tik pačius sutuoktinius, jų vaikus, bet ir pačią valstybę. Remiantis Registrų centro 2016 m. II pusmečio duomenimis, Lietuvoje susituokė 14 800 porų, o skirtingais keliais pasuko 4 553 poros. Skaičiai išties dideli. Vengdamos ilgų bei varginančių procesų, poros dažniausiai skiriasi bendru tarpusavio sutartimi, taip taupydamos savo nervus, sveikatą bei saugodamos vaikų interesus. Šuo atveju skyrybų procesas yra pakankamai trumpas, lyginant su skyrybomis dėl vieno iš sutuoktinių kaltės, kai ginčas dėl turto ir vaikų pereina į ilgą ir varginantį teisminį procesą (ginčą).

Didelis skyrybų skaičius sudaro terpę teisininkams bei advokatams specializuotis būtent šioje srityje. Kadangi Vilniuje fiksuojamas didžiausias gyventojų skaičius, tai ir skyrybų teisinių dokumentų rengimo paslaugas teikia pakankamai didelis advokatų skaičius. Teisinių paslaugų skelbimų įvairovė šioje srityje svyruoja nuo dokumentų parengimo teismui iki atstovavimo teisme. Šias paslaugas teikia įvairios teisnių paslaugų bendrovės bei advokatai.

Verta pabrėžti, kad tuo atveju, jeigu šeima skiriasi bendru sutarimu ir sutaria dėl turto dalybų bei vaikų auklėjimo, tokiu atveju skyrybų dokumentus parengti gali tiek paprastas teisininkas, kuris specializuojasi šioje srityje, tiek šios srities advokatas. Jeigu sutuoktiniai nesutaria ir ketina bylinėtis teisme, tokiu atveju be advokato paslaugų apsieiti bus sunku. Advokatas ne tik rengs dokumentus, konsultuos jus viso proceso metu, jums atstovaus, tačiau ir padės suvaldyti teisminį procesą, remdamasis savo ir teismų praktika.

Be abejonės, skyrybų advokatai Vilniuje pasižymi solidžia sukaupta praktika, jų profesionalumo laipsnis yra itin aukštas, nes, kaip jau ir buvo minėta, didelis gyventojų skaičius Vilniuje nulemia kartu ir vieną didžiausių skyrybų skaičių, dėl ko advokatai turi kur praktikuotis.

Verta priminti, kad santuoka gali būti nutraukta abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, vieno sutuoktinio prašymu arba dėl sutuoktinių (sutuoktinio) kaltės. Trumpai apie kiekviena iš šių atvejų:

Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu

Sutuoktinių bendru sutikimu santuoka gali būti nutraukta, jeigu yra visos šios sąlygos:

1) nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei vieneri metai;

2) abu sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių (turto padalijimo, vaikų išlaikymo ir pan.);

3) abu sutuoktiniai yra visiškai veiksnūs šioje srityje.

Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu

Santuoka vieno sutuoktinio prašymu, kuris paduodamas pareiškėjo gyvenamosios vietos apylinkės teismui, gali būti nutraukta esant bent vienai iš šių sąlygų:

1) sutuoktiniai gyvena skyrium (separacija) daugiau nei vienerius metus;

2) vienas sutuoktinis po santuokos sudarymo teismo sprendimu pripažintas neveiksniu šioje srityje ar ribotai veiksniu šioje srityje;

3) vienas sutuoktinis teismo sprendimu pripažintas nežinia kur esančiu;

4) vienas sutuoktinis atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau nei vienerius metus už netyčinį nusikaltimą.

Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio (sutuoktinių) kaltės

  1. Sutuoktinis gali reikalauti nutraukti santuoką, jeigu ji faktiškai iširo dėl kito sutuoktinio kaltės.
  2. Sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas, numatytas Civiliniame Kodekse, ir dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas.
  3. Preziumuojama, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės, jeigu jis yra nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą arba yra neištikimas, arba žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais, arba paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus visiškai ja nesirūpina.

 

Naujienlaiškiai
Informacija