Neveiksnaus/ribotai veiksnaus asmens turto naudojimas