Testamentai - Teisės Vartai

Testamentai

Asmuo, sudaręs testamentą, jame numato kam ir kokį savo turtą jis pageidauja palikti po mirties. Kitaip tariant, testamentu asmuo gali pakeisti įstatymų nustatytą įpėdinių eilę, paveldimo turto dalis ir pan. Testamentas taip pat palengvina įpėdiniams turto dalybas. Testatorius visą arba dalį savo turto gali palikti vienam ar keliems asmenims, kuriais gali būti įpėdiniai pagal įstatymą, draugai, ar kiti asmenys. Turtą testatorius taip pa gali palikti valstybei, savivaldybėms, juridiniams asmenims, labdarai ir pan.


Testamentų rūšys

Asmeninis testamentas – tai testatoriaus ranka surašytas testamentas, kuriame nurodomas testatoriaus vardas, pavardė, testamento surašymo vieta ir data. Testamente testatorius turi nurodyti, kam ir kokį turtą jis palieka. Asmeninis testamentas gali būti surašytas bet kokia kalba. Tokį pasirašytą testamentą yra galimybė užklijuotame voke perduoti saugoti notarui, tačiau visuomet išliks riziką, jog toks testamentas po testatoriaus mirties gali būti pripažintas negaliojančiu ar ne visą testatoriaus valią bus galimą įvykdyti, nes teisės profesionalai neturi galimybės patikrinti, ar toks asmeninis testamentas yra sudarytas tinkamai. Todėl visuomet yra rekomenduojama sudaryti oficialųjį testamentą, kuris yra tvirtinamas notaro.


Oficialusis testamentas – tai testamentas, kuris yra sudaromas raštu dviem egzemplioriais ir tvirtinamas notaro. Oficialiajame testamente taip pat kaip ir asmeniniame testamente yra nurodoma testatoriaus vardas, pavardė, testamento surašymo vieta, data bei paliekamas turtas ir jo paveldėtojai. Kaip ir minėta vienas tokio testamento egzempliorius yra atiduodamas testatoriui, o kitas paliekamas notaro biure. Notaras patvirtintą testamentą įregistruoja testamentų registre. Testatorius savo sudarytą testamentą turi teisę bet kada pakeisti, papildyti ar panaikinti, jam reikėtų tik vėl kreiptis į notarą. Visa informacija apie testatorių ir pat testamento turinį yra konfidenciali.

Prie oficialiųjų testamentų yra priskiriamas ir bendrasis sutuoktinių testamentas – tai bendrą sutuoktinių valią išreiškiantis sandoris, kuriuo kiekvienas sutuoktinis po savo mirties palieka pergyvenusiam sutuoktiniui visą savo turtą, įskaitant ir savo bendrosios nuosavybės dalį. Bendrąjį sutuoktinių testamentą gali sudaryti tik sutuoktiniai. Sutuoktiniai negali tokiu testamentu palikti tik dalį savo turto. Sutuoktiniai šiuo testamentu taip pat gali paskirti įpėdinį (įpėdinius), kurie paveldės turtą mirus pergyvenusiam sutuoktiniui. Bet kuris sutuoktinis gali iki vieno iš sutuoktinių mirties atšaukti savo valios išreiškimą ta pačia tvarka, kokia buvo sudarytas testamentas. Tokiu atveju netenka galios ir kito sutuoktinio valios išreiškimas. Bendrasis sutuoktinių testamentas netenka galios jei iki palikimo atsiradimo momento yra nutraukiama santuoka, pareiškiamas ieškinys (paduodamas prašymas) nutraukti santuoką arba sutuoktinis davė sutikimą išsituokti. Mirus vienam sutuoktiniui, kitas sutuoktinis neturi teisės pakeisti bendrojo testamento. Jis turi teisę atsisakyti priimti palikimą.


Svarbūs aspektai:

1. Testamente neaptarus, kokiomis dalimis paliekamas turtas, jis dalijamas lygiomis dalimis visiems testamentiniams įpėdiniams;

2. Testatoriaus sutuoktinis, vaikai, tėvai, kuriems testatoriaus mirties dieną reikalingas išlaikymas, paveldi pusę tos turto dalies, kuri jiems priklausytų pagal įstatymus. Ši įstatyminė sąlyga galioja nepriklausomai nuo testamento turinio;

3. Testatorius gali nurodyti kitą įpėdinį tam atvejui, jeigu jo numatytas pirmasis įpėdinis numirtų anksčiau nei testatorius ar atsisakytų palikimo. Galima numatyti antrinius ir tolesnius įpėdinius;

4. Turtas ar jo dalis, kuri testamente lieka niekam nepaskirta, padalijama tarp įstatyminių įpėdinių (pagal įstatymą);

5. Testatorius, parašęs testamentą, iki mirties disponuoja savo turtu visiškai laisvai ir savo nuožiūra, t.y. testatorius iki mirties gali parduoti, dovanoti, suvaržyti ar kitaip disponuoti savo turtu, nepriklausomai nuo to, kad yra sudaręs testamentą. Jeigu testatorius apsigalvoja ir nusprendžia palikti turtą kitiems asmenims nei nurodyta pirmajame testamente, jis gali perrašyti testamentą. Po mirties galios paskutinis sudarytas testamentas;

6. Testamente galima numatyti prievoles ar įsipareigojimus, kuriuos turi įvykdyti paskirti įpėdiniai, kad galėtų turtą paveldėti (pvz., palaidoti testatorių, sumokėti kompensacija testatoriaus nurodytiems asmenims ir t.t.).


Griežtai draudžiama www.teisesvartai.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti www.teisesvartai.lt medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti www.teisesvartai.lt kaip šaltinį.


Kita naudinga informacija

 1. Antrinė teisinė pagalba
 2. Ar man reikalingas pastato energinio naudingumo sertifikatas?
 3. Bažnytinės santuokos sudarymas
 4. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas
 5. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas
 6. Bendrovės reorganizavimas
 7. Įgaliojimas
 8. Įmonės steigimas elektroniniu būdu
 9. Įmonių pavadinimų sudarymo taisyklės
 10. Įpėdinių pagal įstatymą eilės
 11. Įvaikinimas
 12. Juridinio asmens adreso (buveinės) keitimas
 13. Juridinio asmens atstovybės steigimas
 14. Juridinio asmens filialo steigimas
 15. Juridinio asmens pavadinimo keitimas
 16. Kas gali mane atstovauti teisme?
 17. Kas turi teisę pretenduoti į privalomąją palikimo dalį?
 18. Kas yra šeimos turtas?
 19. Kas yra valstybės garantuojama teisinė pagalba?
 20. Kokiais būdais gali būti priimtas palikimas ir koks yra palikimo priėmimo terminas?
 21. Leidimas laikinai gyventi LR
 22. Nepilnamečių vaikų turto tvarkymas
 23. Neveiksnaus/ribotai veiksnaus asmens turto naudojimas
 24. Noriu išduoti vekselį, ar privalau kreiptis į notarą?
 25. Noriu pasirašyti paskolos sutartį, ar privalau kreiptis į notarą?
 26. Noriu perleisti UAB akcijas, kokia tvarka galioja šiuo metu?
 27. Pareiga pakeisti UAB ir AB įstatus, įstatinį kapitalą išreiškiant eurais
 28. Paveldimo turto mokestis
 29. Perleidžiamas/suvaržomas turtas. Ar reikia teismo leidimo?
 30. Pirminė teisinė pagalba
 31. Pirmumo teisė įsigyti privačią miškų ūkio paskirties žemę
 32. Prokūra
 33. Rizika pasirašant preliminarią būsto pirkimo-pardavimo sutartį
 34. Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių sutikimu
 35. Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio (sutuoktinių) kaltės
 36. Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu
 37. Testamentai
 38. Tėvystės pripažinimas
 39. Turto dovanojimas
 40. Turto perleidimas už rentą
 41. Vedybų sutartys
 42. Žemės sklypų sujungimas ir paskirties bei naudojimo būdo keitimas
 43. Žodžio „Lietuva“ vartojimas įmonių pavadinimuose

 

Naujienlaiškiai
Informacija