Žemės sklypų sujungimas ir paskirties bei naudojimo būdo keitimas - Teisės Vartai

Žemės sklypų sujungimas ir paskirties bei naudojimo būdo keitimas

Pagal naująją 2014-01-01 Teritorijų planavimo įstatymo redakciją, žemės sklype, esančiame urbanizuotoje ir urbanizuojamoje teritorijoje, kuriai neparengti detalieji planai, gali būti vykdoma statyba, atitinkanti savivaldybės lygmens bendrojo plano ir (ar) vietovės lygmens bendrojo plano, jeigu jis parengtas, sprendinius. Šiuo atveju, kai planuojamai statybai ir numatomai veiklai vykdyti privaloma pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį ir (ar) būdą, jie keičiami savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Organizatorius) sprendimu pagal savivaldybės lygmens bendrąjį planą ir  (ar) vietovės lygmens bendrąjį planą, jeigu jis parengtas.

Žemės įstatymas numato, kad siekiant pakeisti žemės sklypų naudojimo paskirtį ir (ar) būdą bei juos sujungti  yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas (toliau – Projektas). Vadovaujantis Kolegialių institucijų 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 149-5420) (toliau – Taisyklės), Projekto rengimą inicijuoja žemės sklypų savininkas (toliau – Iniciatorius), kuris prašymą leisti rengti žemės sklypų, esančių miesto teritorijoje, Projektą pateikia savivaldybės administracijai. Projektas svarstomas, tvirtinamas, žemės sklypai sujungiami bei jų tikslinė naudojimo paskirtis ir būdas keičiami tokia tvarka:

 1. Inicijavimas. Iniciatorius prašymą organizuoti Projekto rengimą pateikia savivaldybės administracijos direktoriui;
 2. Priimamas sprendimas pradėti rengti Projektą. Šį sprendimą priima savivaldybės administracijos direktorius;
 3. Rengiami Projekto rengimo reikalavimai. Šiuos reikalavimus parengia Organizatorius;
 4. Projekto rengimas. Iniciatorius sudaro Projekto rengimo ir įgyvendinimo sutartį su projekto rengėju, kuris rengia Projektą;
 5. Visuomenės informavimas. Informacija apie pradėtą rengti Projektą bei galimybes su juo susipažinti skelbiama www.zpdris.lt;
 6. Parengtas projektas teikiamas visuomenei susipažinti. Susipažinimui skiriamas ne trumpesnis kaip 10 d. d. laikotarpis, per kurį suinteresuoti asmenys teikia savo pasiūlymus. Organizatorius išnagrinėjęs pasiūlymus atsako pasiūlymus teikusiems asmenims. Tokie atsakymai gali būti skundžiami Nacionalinei žemės tarnybai (toliau – NŽT). O NŽT atsakymai gali būti skundžiami teismui;
 7. Derinimas. Projektas turi būti suderintas su: (i) Aplinkos ministerijos Regiono aplinkos apsaugos departamentu (toliau – RAAD), kai pertvarkomas ar formuojamas žemės sklypas patenka į požeminio gėlo ir mineralinio vandens telkinių ar jų sanitarinės apsaugos zonų teritoriją (Taisyklių 62.2.3 p.) ir/arba pertvarkomam žemės sklypui numatoma keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį (Taisyklių 62.2.4 p.);  (ii) Visuomenės sveikatos centru, kai pagal Projektą nustatomos SAZ (toliau – VSC) (Taisyklių 62.7 p.); (iii) kitomis institucijomis, jeigu tai nurodyta pateiktuose reikalavimuose (Taisyklių 62.9 p.). Pagal Taisyklių 63 p. Projektas turi būti suderintas arba raštu pateiktas motyvuotas atsisakymas derinti Projektą, ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo prašymo derinti Projektą gavimo dienos;
 8. Projekto tikrinimas. Suderintą Projektą Organizatorius teikia tikrinti NŽT struktūriniam padaliniui, kuris patikrina Projekto rengimo, viešinimo, derinimo procedūras, bei projekto sprendinių atitiktį teisės aktų reikalavimams ir priima išvadą dėl tikslingumo Projektą tvirtinti arba netvirtinti;
 9. Pritarimas. Parengtam projektui raštiškai pritarti turi žemės sklypų savininkas;
 10. Tvirtinimas. Parengtą projektą tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. Sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdą priimamas kartu su sprendimu patvirtinti Projektą;
 11. Matavimai. Patvirtinus Projektą, atliekami būsimo žemės sklypo kadastriniai matavimai;
 12. Informavimas. Informacija apie savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimą, kuriuo patvirtinamas Projektas, skelbiama www.zpdris.lt;
 13. Projekto registravimas. Duomenys apie patvirtintą projektą ir sprendimą, kuriuo patvirtintas projektas, organizatorius privalo pateikti registruoti Lietuvos teritorijų planavimo dokumentų registre savivaldybės administracijai;
 14. Sprendimas pertvarkyti žemės sklypus. Projektas su būsimo žemės sklypo kadastro byla teikiamas NŽT, kuri priima sprendimą pertvarkyti sklypus sujungimo būdu į vieną;
 15. Registracija Nekilnojamojo turto registre. Naujai suformuotas žemės sklypas įregistruojamas Nekilnojamojo turto registre.

Griežtai draudžiama www.teisesvartai.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti www.teisesvartai.lt medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti www.teisesvartai.lt kaip šaltinį.

 


Kita naudinga informacija

 1. Antrinė teisinė pagalba
 2. Ar man reikalingas pastato energinio naudingumo sertifikatas?
 3. Bažnytinės santuokos sudarymas
 4. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas
 5. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas
 6. Bendrovės reorganizavimas
 7. Įgaliojimas
 8. Įmonės steigimas elektroniniu būdu
 9. Įmonių pavadinimų sudarymo taisyklės
 10. Įpėdinių pagal įstatymą eilės
 11. Įvaikinimas
 12. Juridinio asmens adreso (buveinės) keitimas
 13. Juridinio asmens atstovybės steigimas
 14. Juridinio asmens filialo steigimas
 15. Juridinio asmens pavadinimo keitimas
 16. Kas gali mane atstovauti teisme?
 17. Kas turi teisę pretenduoti į privalomąją palikimo dalį?
 18. Kas yra šeimos turtas?
 19. Kas yra valstybės garantuojama teisinė pagalba?
 20. Kokiais būdais gali būti priimtas palikimas ir koks yra palikimo priėmimo terminas?
 21. Leidimas laikinai gyventi LR
 22. Nepilnamečių vaikų turto tvarkymas
 23. Neveiksnaus/ribotai veiksnaus asmens turto naudojimas
 24. Noriu išduoti vekselį, ar privalau kreiptis į notarą?
 25. Noriu pasirašyti paskolos sutartį, ar privalau kreiptis į notarą?
 26. Noriu perleisti UAB akcijas, kokia tvarka galioja šiuo metu?
 27. Pareiga pakeisti UAB ir AB įstatus, įstatinį kapitalą išreiškiant eurais
 28. Paveldimo turto mokestis
 29. Perleidžiamas/suvaržomas turtas. Ar reikia teismo leidimo?
 30. Pirminė teisinė pagalba
 31. Pirmumo teisė įsigyti privačią miškų ūkio paskirties žemę
 32. Prokūra
 33. Rizika pasirašant preliminarią būsto pirkimo-pardavimo sutartį
 34. Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių sutikimu
 35. Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio (sutuoktinių) kaltės
 36. Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu
 37. Testamentai
 38. Tėvystės pripažinimas
 39. Turto dovanojimas
 40. Turto perleidimas už rentą
 41. Vedybų sutartys
 42. Žemės sklypų sujungimas ir paskirties bei naudojimo būdo keitimas
 43. Žodžio „Lietuva“ vartojimas įmonių pavadinimuose

 

Naujienlaiškiai
Informacija