Pareiga pakeisti UAB ir AB įstatus, įstatinį kapitalą išreiškiant eurais